1-48

Диплома за завършено образование / основно, средно, висше /

 

03

Преди да започнеш курса ти трябва диплома за завършено образование. За да се започне курс трябва да се представи диплома за завършено основно образование. След представянето на дипломата и се прави копие след, което тя се връща.

2-48

Лична карта

 

lichnikarti

Всеки желаеш да започне курсовете, трябва да представи лична карта. Личната карта трябва да е валидна / колкото и просто да звучи имали сме случай, в който курсистите не са забелязали, че срокът на валидност на тяхната лична карта е изтекъл/. След представяне на личната карта, се прави копие и тя се връща обратно.

3-48

Две снимки за документи

 

6-snimki-za-dokumenti-podarak-(1)

Представените снимки не трябва да са по стари от 6 месеца. Снимките не трябва да имат каквито и да е печати по тях. Двете снимки са нужни за двата картона който се правят на всеки курсист по теория и практика, в който се записва колко часове е минал всеки курсист.

Искаш да се запишеш? Обади се на 0897/902619